Quý khách vui lòng xem kỹ sản phẩm cần mua trước khi nhận hàng, vì hàng mua rồi không được trả lại .
Và chúng tôi chỉ chấp nhận đổi hàng với các điều kiện sau :
Sản phẩm còn nguyên tag đính trên áo (chưa qua sử dụng ), chưa giặt, chưa bị xử lý qua

Sản phẩm đã mua không được quá 15 ngày đối với khách hàng ngoài TP.Hà Nội
(Khách hàng ngoại thành , và các tỉnh khi đổi hàng phải chịu mọi chi phí gửi hàng.)

Sản phẩm còn nguyên tag đính trên áo (chưa qua sử dụng ), chưa giặt, chưa bị xử lý qua.
Mỗi sản phẩm của quý khách mua rồi chúng tôi chỉ chấp nhận đổi 01 lần duy nhất.
Chỉ được đổi những sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm cần đổi , nếu sản phẩm có giá thấp hơn chúng tôi sẽ không hoàn lại phần tiền chênh lệch.
Lưu Ý : (những trường hợp sau đây chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi hàng)

Hàng đã qua sử dụng, giặt , tẩy .
Hàng đã quá 07 ngày khi mua hàng.
Hàng giá shock và hàng sale off xin miễn đổi hàng.
trước khi đổi có vấn đề gì xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng Hotline: +84 932221494 để được hướng dẫn chi tiết đổi trả .

Writing services for essays are available to assist writers write their essays. These companies hire experienced academic writers who have the highest qualifications and have specific hiring procedures. Chat with the writer on the spot for questions, clarification of guidelines, or provide references. The option of unlimited revisions is also provided by professional essay writers. If you’re unhappy with your work, you can always get the cash back. Numerous essays help online essay writing services will provide you with drafts of your papers before you make payment. This adds to the superior level of quality that the final product will have.